Το λάδι κι η αλήθεια πάντα βγαίνουν από πάνω.

14 Απρ 2012

Πιστοποιητικό Χημικών Αναλύσεων Ελαιολάδου





ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΝΕΡΟΥ ,ΕΔΑΦΟΥΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΜΙΔΕΑΣ
Τηλ.6936524004 ,2752044045
Email׃ geomasto@gmail.com web: www.waterlab.gr

Πιστοποιητικό Χημικών Αναλύσεων Ελαιολάδου
Στοιχεία Πελάτη׃ ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗ Ο.Ε
Διεύθυνση : Σκάλα Μαλανδρενίου Αργολίδος

Ταυτότητα δείγματος κατά δήλωση του πελάτη ׃ < Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο >
Δειγματοληψία : από πελάτη
Ημερομηνία παραλαβής : 20/03/2012
Ημερομηνία ανάλυσης : 20/03/2012
Κωδικός δείγματος ׃05T/12

Παράμετρος
Αποτέλεσμα
Ανώτατη παραδεκτή τιμή για
το εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο
Εφαρμοζόμενες μέθοδοι
ΟΞΥΤΗΤΑ (% Ελαικό οξύ)
0,45
0,80
Κανονισμός 2568/91/ ΕΟΚ
(Παράρτημα ΙΙ)
Κ270 (Απορρόφηση στα 270 nm)
0,129
0,220
Κανονισμός 2568/91/ΕOK
(Παράρτημα ΙΧ)
Κ232 (Απορρόφηση στα 232 nm)
1,910
2,500
Κανονισμός 2568/91/ΕOK
(Παράρτημα ΙΧ)
ΔΚ
-0,002
0,010
Κανονισμός 2568/91/ΕOK
(Παράρτημα ΙΧ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ
meqO2/kg
13,5
20,0
Κανονισμός 2568/91/ ΕΟΚ
(Παράρτημα ΙΙΙ)


Σύμφωνα με τα παραπάνω το συγκεκριμένο δείγμα ελαιολάδου για τις χημικές παραμέτρους που προσδιορίστηκαν, είναι εντός ορίων του κανονισμού 2568/91 της Ε.Ε για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.



20/03/2012 
Για το Εργαστήριο

Μαστοράκος  Γεώργιος
Χημικός



TΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ
Το copyright του παρόντος Πιστοποιητικού ανήκει στο εργαστήριο που το εξέδωσε και δε δύναται να αναπαραχθεί, χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου